Over Vrienden van de Kathedraal

  • Doel 
  • Bestuur 
  • Statuten en beleidsplan 
  • Verslagen/cijfers 

De stichting heeft als doel geldelijke middelen te werven voor de instandhouding en verfraaiing van de Kathedrale Kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Plebanie en het Parochiehuis. Rijksmonument…

De stichting oefent haar taken uit in verbondenheid met de katholieke geloofsgemeenschap. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen wat bestemd is voor het behalen van doel van de stichting, wordt behaald door:  

Opbrengsten uit acties;  

Subsidies, giften en donaties;  

Hetgeen verkregen wordt door acquisitie, erfstellingen of legaten;  

Hetgeen op andere wijze legitiem verkregen wordt. 

Het bestuur bestaat uit twee tot vijf personen 

Bestuurders worden voor een termijn van vier jaren benoemd